8/7/2020 6:20:23 PM we love you fonalparadicsom.yarnshopping.com i hope you nyri-vsr-zold-fny-sott-navy-kk